คนผิวสีแทน ทำเลเซอร์ขนได้ไหม? เหมาะกับการกำจัดขนแบบไหน?

คำถามคาใจทำเลเซอร์ขนแล้ว ขนจะกลับมาขึ้นอีกไหม? คนผิวสีแทนทำเลเซอร์ขนได้จริงหรือไม่? เหมาะกับการกำจัดขนแบบไหน? ต้องเตรียมตัวอย่างไร?