lifting การยกกระชับผิว

ฉีดฟิลเลอร์ (Filler) ดีไหม? แก้ปัญหารื้วรอยต่างๆได้จริงหรือไม่?

ฟิลเลอร์ (Filler) คือ สารเติมเต็มไฮยาลูรอนิค แอซิด (Hyaluronic Acid) หรือที่เรียกกันว่า HA ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยเลียนแบบสารธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในร่างกาย